Τηλέφωνα επικοινωνίας
23960 23602 Θεσσαλονίκη
2160029096 Αθήνα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΡΟΦΙΜΑ > Τοματοειδή & Σάλτσες

31 προϊόντα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir
36%
€1.19/τμχ
€0.77/τμχ
€1.19/τμχ
€0.77/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 24 τεμάχια
€28.56/κιβώτιο
€18.42/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€1.52/τμχ
€1.06/τμχ
€1.52/τμχ
€1.06/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€18.24/κιβώτιο
€12.77/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 180 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€2.77/τμχ
€1.94/τμχ
€2.77/τμχ
€1.94/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€33.24/κιβώτιο
€23.27/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€3.15/τμχ
€2.21/τμχ
€3.15/τμχ
€2.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€37.80/κιβώτιο
€26.46/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 112 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€4.12/τμχ
€2.88/τμχ
€4.12/τμχ
€2.88/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€49.44/κιβώτιο
€34.61/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 88 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€3.15/τμχ
€2.21/τμχ
€3.15/τμχ
€2.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€37.80/κιβώτιο
€26.46/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 112 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€3.90/τμχ
€2.73/τμχ
€3.90/τμχ
€2.73/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€46.80/κιβώτιο
€32.76/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€2.10/τμχ
€1.47/τμχ
€2.10/τμχ
€1.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€25.20/κιβώτιο
€17.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 144 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€2.91/τμχ
€2.04/τμχ
€2.91/τμχ
€2.04/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€34.92/κιβώτιο
€24.44/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 126 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€2.10/τμχ
€1.47/τμχ
€2.10/τμχ
€1.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€25.20/κιβώτιο
€17.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 144 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€3.50/τμχ
€2.45/τμχ
€3.50/τμχ
€2.45/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€42.00/κιβώτιο
€29.40/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
36%
€2.34/τμχ
€1.51/τμχ
€2.34/τμχ
€1.51/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 24 τεμάχια
€56.16/κιβώτιο
€36.22/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€2.77/τμχ
€1.94/τμχ
€2.77/τμχ
€1.94/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€33.24/κιβώτιο
€23.27/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 88 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
40%
€3.43/τμχ
€2.06/τμχ
€3.43/τμχ
€2.06/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€41.16/κιβώτιο
€24.70/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 135 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
36%
€0.99/τμχ
€0.64/τμχ
€0.99/τμχ
€0.64/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 24 τεμάχια
€23.76/κιβώτιο
€15.33/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 120 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
40%
€3.43/τμχ
€2.06/τμχ
€3.43/τμχ
€2.06/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€41.16/κιβώτιο
€24.70/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 135 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
40%
€3.19/τμχ
€1.91/τμχ
€3.19/τμχ
€1.91/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€38.28/κιβώτιο
€22.97/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 78 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
5%
€1.45/τμχ
€1.38/τμχ
€1.45/τμχ
€1.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 24 τεμάχια
€34.80/κιβώτιο
€33.06/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
40%
€3.19/τμχ
€1.91/τμχ
€3.19/τμχ
€1.91/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€38.28/κιβώτιο
€22.97/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 78 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
5%
€0.64/τμχ
€0.61/τμχ
€0.64/τμχ
€0.61/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 50 τεμάχια
€32.00/κιβώτιο
€30.40/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 96 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
40%
€3.43/τμχ
€2.06/τμχ
€3.43/τμχ
€2.06/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€41.16/κιβώτιο
€24.70/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 135 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
25%
€1.58/τμχ
€1.19/τμχ
€1.58/τμχ
€1.19/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€18.96/κιβώτιο
€14.22/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€1.72/τμχ
€1.20/τμχ
€1.72/τμχ
€1.20/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€20.64/κιβώτιο
€14.45/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 126 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
36%
€1.92/τμχ
€1.24/τμχ
€1.92/τμχ
€1.24/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€30.72/κιβώτιο
€19.81/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 120 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket