Εύρος τιμής:
OK
Επιλογή brand
5
BIC
KEN

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ > Καθαριστικά Πιάτων

41 προϊόντα
Εύρος τιμής:
OK
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
45%
€4.83/τμχ
€2.66/τμχ
€4.83/τμχ
€2.66/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€28.98/κιβώτιο
€15.94/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 192 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€2.81/τμχ
€2.56/τμχ
€2.81/τμχ
€2.56/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€44.96/κιβώτιο
€40.94/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€2.81/τμχ
€2.56/τμχ
€2.81/τμχ
€2.56/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€44.96/κιβώτιο
€40.94/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€3.10/τμχ
€2.17/τμχ
€3.10/τμχ
€2.17/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€49.60/κιβώτιο
€34.72/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€3.86/τμχ
€2.70/τμχ
€3.86/τμχ
€2.70/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€61.76/κιβώτιο
€43.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
€0.94/τμχ
€0.94/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€11.28/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 48 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€5.40/τμχ
€3.78/τμχ
€5.40/τμχ
€3.78/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€64.80/κιβώτιο
€45.36/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€3.27/τμχ
€2.80/τμχ
€3.27/τμχ
€2.80/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€16.35/κιβώτιο
€14.00/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 126 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€4.97/τμχ
€4.25/τμχ
€4.97/τμχ
€4.25/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€39.76/κιβώτιο
€34.00/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€3.27/τμχ
€2.80/τμχ
€3.27/τμχ
€2.80/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€16.35/κιβώτιο
€14.00/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 126 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€3.86/τμχ
€2.70/τμχ
€3.86/τμχ
€2.70/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€61.76/κιβώτιο
€43.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€3.06/τμχ
€2.14/τμχ
€3.06/τμχ
€2.14/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€24.48/κιβώτιο
€17.14/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€3.27/τμχ
€2.80/τμχ
€3.27/τμχ
€2.80/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€16.35/κιβώτιο
€14.00/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 126 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€3.86/τμχ
€2.70/τμχ
€3.86/τμχ
€2.70/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€61.76/κιβώτιο
€43.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€3.06/τμχ
€2.14/τμχ
€3.06/τμχ
€2.14/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€24.48/κιβώτιο
€17.14/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€6.04/τμχ
€5.14/τμχ
€6.04/τμχ
€5.14/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€24.16/κιβώτιο
€20.56/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€4.02/τμχ
€2.81/τμχ
€4.02/τμχ
€2.81/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€32.16/κιβώτιο
€22.51/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€6.04/τμχ
€5.14/τμχ
€6.04/τμχ
€5.14/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€24.16/κιβώτιο
€20.56/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€4.02/τμχ
€2.81/τμχ
€4.02/τμχ
€2.81/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€32.16/κιβώτιο
€22.51/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€3.10/τμχ
€2.17/τμχ
€3.10/τμχ
€2.17/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€49.60/κιβώτιο
€34.72/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€11.60/τμχ
€5.80/τμχ
€11.60/τμχ
€5.80/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€58.00/κιβώτιο
€29.00/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
48%
€27.01/τμχ
€14.18/τμχ
€27.01/τμχ
€14.18/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€54.02/κιβώτιο
€28.36/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
10%
€2.13/τμχ
€1.92/τμχ
€2.13/τμχ
€1.92/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 24 τεμάχια
€51.12/κιβώτιο
€46.01/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€2.57/τμχ
€2.33/τμχ
€2.57/τμχ
€2.33/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€20.56/κιβώτιο
€18.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 90 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Εμφάνιση 1 έως 2 (από 196 προϊόντα)
Σελίδες:

TESTIMONIALS

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ