Εύρος τιμής:
OK
ARLA
5
BIC
KEN

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

35 προϊόντα
Εύρος τιμής:
OK
ARLA
5
BIC
KEN
8%

Arla Castello Danablu 100gr

100 ημέρες ζωής

€1.68/τμχ
€1.55/τμχ
€1.68/τμχ
€1.55/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€16.80/κιβώτιο
€15.46/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€2.64/τμχ
€2.43/τμχ
€2.64/τμχ
€2.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€36.96/κιβώτιο
€34.00/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 85 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€2.40/τμχ
€2.21/τμχ
€2.40/τμχ
€2.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€28.80/κιβώτιο
€26.50/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 126 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€2.40/τμχ
€2.21/τμχ
€2.40/τμχ
€2.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€28.80/κιβώτιο
€26.50/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 80 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€4.00/τμχ
€3.68/τμχ
€4.00/τμχ
€3.68/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€48.00/κιβώτιο
€44.16/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€2.30/τμχ
€2.12/τμχ
€2.30/τμχ
€2.12/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 32 τεμάχια
€73.60/κιβώτιο
€67.71/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 200 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€3.57/τμχ
€3.28/τμχ
€3.57/τμχ
€3.28/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 20 τεμάχια
€71.40/κιβώτιο
€65.69/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 156 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€2.96/τμχ
€2.72/τμχ
€2.96/τμχ
€2.72/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€35.52/κιβώτιο
€32.68/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
22%

Arla Mozzarella Τριμμένη 200gr

60 ημέρες ζωής

€3.11/τμχ
€2.43/τμχ
€3.11/τμχ
€2.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€37.32/κιβώτιο
€29.18/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 80 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
22%
€2.53/τμχ
€1.98/τμχ
€2.53/τμχ
€1.98/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€30.36/κιβώτιο
€23.74/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 80 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
12%
€2.29/τμχ
€2.02/τμχ
€2.29/τμχ
€2.02/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€18.32/κιβώτιο
€16.12/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 135 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
12%
€2.38/τμχ
€2.09/τμχ
€2.38/τμχ
€2.09/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€19.04/κιβώτιο
€16.76/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 135 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€2.59/τμχ
€2.38/τμχ
€2.59/τμχ
€2.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€36.26/κιβώτιο
€33.36/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
12%
€1.59/τμχ
€1.40/τμχ
€1.59/τμχ
€1.40/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€12.72/κιβώτιο
€11.19/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 245 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€2.26/τμχ
€2.08/τμχ
€2.26/τμχ
€2.08/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€13.56/κιβώτιο
€12.48/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 196 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
22%
€2.35/τμχ
€1.84/τμχ
€2.35/τμχ
€1.84/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 14 τεμάχια
€32.90/κιβώτιο
€25.73/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€2.37/τμχ
€2.18/τμχ
€2.37/τμχ
€2.18/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 27 τεμάχια
€63.99/κιβώτιο
€58.87/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€5.34/τμχ
€4.91/τμχ
€5.34/τμχ
€4.91/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€48.06/κιβώτιο
€44.22/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 150 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€1.53/τμχ
€1.41/τμχ
€1.53/τμχ
€1.41/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 27 τεμάχια
€41.31/κιβώτιο
€38.01/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€3.06/τμχ
€2.82/τμχ
€3.06/τμχ
€2.82/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€27.54/κιβώτιο
€25.34/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€1.49/τμχ
€1.37/τμχ
€1.49/τμχ
€1.37/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€17.88/κιβώτιο
€16.45/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 216 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€2.38/τμχ
€2.19/τμχ
€2.38/τμχ
€2.19/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€19.04/κιβώτιο
€17.52/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 216 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€2.27/τμχ
€2.09/τμχ
€2.27/τμχ
€2.09/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€36.32/κιβώτιο
€33.41/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
12%
€1.85/τμχ
€1.63/τμχ
€1.85/τμχ
€1.63/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€22.20/κιβώτιο
€19.54/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 216 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Εμφάνιση 1 έως 2 (από 196 προϊόντα)
Σελίδες:

TESTIMONIALS

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ