Τηλέφωνα επικοινωνίας
23960 23602 Θεσσαλονίκη
2160029096 Αθήνα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΥΓΕΙΑ & ΟΜΟΡΦΙΑ > Φροντίδα Μαλλιών > Μασκες/conditioner Μαλλιών

66 προϊόντα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir
19%
€5.64/τμχ
€4.56/τμχ
€5.64/τμχ
€4.56/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€56.40/κιβώτιο
€45.61/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 80 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
20%
€5.38/τμχ
€4.30/τμχ
€5.38/τμχ
€4.30/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€32.28/κιβώτιο
€25.82/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
13%
€5.23/τμχ
€4.54/τμχ
€5.23/τμχ
€4.54/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€31.38/κιβώτιο
€27.24/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 276 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
20%
€2.72/τμχ
€2.18/τμχ
€2.72/τμχ
€2.18/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€16.32/κιβώτιο
€13.06/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
20%
€2.72/τμχ
€2.18/τμχ
€2.72/τμχ
€2.18/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€16.32/κιβώτιο
€13.06/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
38%
€4.43/τμχ
€2.75/τμχ
€4.43/τμχ
€2.75/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€26.58/κιβώτιο
€16.48/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 192 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
20%
€4.68/τμχ
€3.74/τμχ
€4.68/τμχ
€3.74/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€28.08/κιβώτιο
€22.46/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
19%
€8.06/τμχ
€6.50/τμχ
€8.06/τμχ
€6.50/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€48.36/κιβώτιο
€39.02/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 209 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
19%
€6.85/τμχ
€5.53/τμχ
€6.85/τμχ
€5.53/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€41.10/κιβώτιο
€33.16/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 256 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
20%
€6.80/τμχ
€5.44/τμχ
€6.80/τμχ
€5.44/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€81.60/κιβώτιο
€65.28/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
14%
€5.64/τμχ
€4.85/τμχ
€5.64/τμχ
€4.85/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€33.84/κιβώτιο
€29.11/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 192 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
19%
€6.04/τμχ
€4.87/τμχ
€6.04/τμχ
€4.87/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€36.24/κιβώτιο
€29.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 256 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
38%
€4.43/τμχ
€2.75/τμχ
€4.43/τμχ
€2.75/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€26.58/κιβώτιο
€16.48/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 192 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
13%
€8.06/τμχ
€7.00/τμχ
€8.06/τμχ
€7.00/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€48.36/κιβώτιο
€42.03/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 132 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
19%
€6.04/τμχ
€4.87/τμχ
€6.04/τμχ
€4.87/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€36.24/κιβώτιο
€29.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 256 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
20%
€2.92/τμχ
€2.34/τμχ
€2.92/τμχ
€2.34/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€17.52/κιβώτιο
€14.02/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
17%
€8.46/τμχ
€7.04/τμχ
€8.46/τμχ
€7.04/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€50.76/κιβώτιο
€42.26/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 184 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
19%
€6.04/τμχ
€4.87/τμχ
€6.04/τμχ
€4.87/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€36.24/κιβώτιο
€29.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 256 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
13%
€4.10/τμχ
€3.58/τμχ
€4.10/τμχ
€3.58/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€24.60/κιβώτιο
€21.46/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 322 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
13%
€8.06/τμχ
€7.00/τμχ
€8.06/τμχ
€7.00/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€48.36/κιβώτιο
€42.03/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 132 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
20%
€6.90/τμχ
€5.52/τμχ
€6.90/τμχ
€5.52/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€82.80/κιβώτιο
€66.24/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
37%
€3.46/τμχ
€2.18/τμχ
€3.46/τμχ
€2.18/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€20.76/κιβώτιο
€13.08/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 276 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
19%
€6.85/τμχ
€5.53/τμχ
€6.85/τμχ
€5.53/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€41.10/κιβώτιο
€33.16/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 256 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
13%
€8.06/τμχ
€7.00/τμχ
€8.06/τμχ
€7.00/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€48.36/κιβώτιο
€42.03/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 156 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket

Προϊόντα ανά Επαγγελματία