Τηλέφωνα επικοινωνίας
23960 23602 Θεσσαλονίκη
2160029096 Αθήνα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΡΟΦΙΜΑ > Είδη Ψυγείου - Κατάψυξης > Ψαρικά

45 προϊόντα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir
60%
€6.39/τμχ
€2.57/τμχ
€6.39/τμχ
€2.57/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€76.68/κιβώτιο
€30.88/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 90 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
33%
€9.30/τμχ
€6.25/τμχ
€9.30/τμχ
€6.25/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€111.60/κιβώτιο
€75.01/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 90 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
30%
€4.97/τμχ
€3.47/τμχ
€4.97/τμχ
€3.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 15 τεμάχια
€74.55/κιβώτιο
€52.08/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
28%
€2.24/τμχ
€1.62/τμχ
€2.24/τμχ
€1.62/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 20 τεμάχια
€44.80/κιβώτιο
€32.37/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 160 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
33%
€7.22/τμχ
€4.86/τμχ
€7.22/τμχ
€4.86/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 15 τεμάχια
€108.30/κιβώτιο
€72.88/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
15%
€7.47/τμχ
€6.35/τμχ
€7.47/τμχ
€6.35/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 15 τεμάχια
€112.05/κιβώτιο
€95.24/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 55 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
33%
€7.05/τμχ
€4.71/τμχ
€7.05/τμχ
€4.71/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 15 τεμάχια
€105.75/κιβώτιο
€70.70/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 56 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
15%
€6.64/τμχ
€5.64/τμχ
€6.64/τμχ
€5.64/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€66.40/κιβώτιο
€56.44/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 48 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
15%
€17.68/τμχ
€15.03/τμχ
€17.68/τμχ
€15.03/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 15 τεμάχια
€265.20/κιβώτιο
€225.42/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 48 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
50%
€7.33/τμχ
€3.67/τμχ
€7.33/τμχ
€3.67/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 15 τεμάχια
€109.95/κιβώτιο
€54.98/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 48 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
€1.73/τμχ
€1.73/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€20.76/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
29%
€3.73/τμχ
€2.64/τμχ
€3.73/τμχ
€2.64/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€29.84/κιβώτιο
€21.15/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 132 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
15%
€9.72/τμχ
€8.26/τμχ
€9.72/τμχ
€8.26/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€116.64/κιβώτιο
€99.14/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 180 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
50%
€11.95/τμχ
€5.98/τμχ
€11.95/τμχ
€5.98/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 20 τεμάχια
€239.00/κιβώτιο
€119.50/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 56 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
15%
€5.81/τμχ
€4.94/τμχ
€5.81/τμχ
€4.94/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€58.10/κιβώτιο
€49.39/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 144 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
15%
€9.94/τμχ
€8.45/τμχ
€9.94/τμχ
€8.45/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€79.52/κιβώτιο
€67.59/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 90 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
15%
€15.47/τμχ
€13.15/τμχ
€15.47/τμχ
€13.15/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 13 τεμάχια
€201.11/κιβώτιο
€170.94/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
28%
€3.56/τμχ
€2.57/τμχ
€3.56/τμχ
€2.57/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€35.60/κιβώτιο
€25.75/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 120 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
50%
€8.61/τμχ
€4.31/τμχ
€8.61/τμχ
€4.31/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€137.76/κιβώτιο
€68.88/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 48 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
€1.73/τμχ
€1.73/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€20.76/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
€1.60/τμχ
€1.60/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€19.20/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
32%
€8.83/τμχ
€6.00/τμχ
€8.83/τμχ
€6.00/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 20 τεμάχια
€176.60/κιβώτιο
€120.02/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 28 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
32%
€5.29/τμχ
€3.59/τμχ
€5.29/τμχ
€3.59/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμάχια
€63.48/κιβώτιο
€43.13/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket
40%
€5.73/τμχ
€3.44/τμχ
€5.73/τμχ
€3.44/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 20 τεμάχια
€114.60/κιβώτιο
€68.76/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 64 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
favorite
basket

TESTIMONIALS

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ