Τηλέφωνα επικοινωνίας
23960 23602 Θεσσαλονίκη
2160029096 Αθήνα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ > Καθαριστικά Πιάτων > Απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι

27 προϊόντα
Επιλογή brand
5
BIC
KEN
vir
9%
€5.15/τμχ
€4.68/τμχ
€5.15/τμχ
€4.68/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€20.60/κιβώτιο
€18.72/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
14%
€3.41/τμχ
€2.92/τμχ
€3.41/τμχ
€2.92/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€17.05/κιβώτιο
€14.60/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€7.25/τμχ
€6.61/τμχ
€7.25/τμχ
€6.61/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€29.00/κιβώτιο
€26.42/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€2.81/τμχ
€2.56/τμχ
€2.81/τμχ
€2.56/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€44.96/κιβώτιο
€40.94/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€0.68/τμχ
€0.62/τμχ
€0.68/τμχ
€0.62/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€12.24/κιβώτιο
€11.14/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€0.68/τμχ
€0.62/τμχ
€0.68/τμχ
€0.62/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 18 τεμάχια
€12.24/κιβώτιο
€11.14/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
20%
€2.01/τμχ
€1.61/τμχ
€2.01/τμχ
€1.61/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€20.10/κιβώτιο
€16.08/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
14%
€3.41/τμχ
€2.92/τμχ
€3.41/τμχ
€2.92/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€17.05/κιβώτιο
€14.60/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 114 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
15%
€5.92/τμχ
€5.06/τμχ
€5.92/τμχ
€5.06/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€23.68/κιβώτιο
€20.24/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
26%
€3.78/τμχ
€2.80/τμχ
€3.78/τμχ
€2.80/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€60.48/κιβώτιο
€44.76/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
38%
€4.02/τμχ
€2.49/τμχ
€4.02/τμχ
€2.49/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€24.12/κιβώτιο
€14.95/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 192 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
26%
€3.78/τμχ
€2.80/τμχ
€3.78/τμχ
€2.80/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€60.48/κιβώτιο
€44.76/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
26%
€3.22/τμχ
€2.38/τμχ
€3.22/τμχ
€2.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€51.52/κιβώτιο
€38.12/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
26%
€3.22/τμχ
€2.38/τμχ
€3.22/τμχ
€2.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€25.76/κιβώτιο
€19.06/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
26%
€4.83/τμχ
€3.57/τμχ
€4.83/τμχ
€3.57/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€38.64/κιβώτιο
€28.59/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
26%
€3.22/τμχ
€2.38/τμχ
€3.22/τμχ
€2.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€51.52/κιβώτιο
€38.12/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
26%
€3.22/τμχ
€2.38/τμχ
€3.22/τμχ
€2.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€25.76/κιβώτιο
€19.06/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
15%
€5.15/τμχ
€4.38/τμχ
€5.15/τμχ
€4.38/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€41.20/κιβώτιο
€35.04/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€4.83/τμχ
€4.40/τμχ
€4.83/τμχ
€4.40/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€38.64/κιβώτιο
€35.20/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
26%
€3.78/τμχ
€2.80/τμχ
€3.78/τμχ
€2.80/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€60.48/κιβώτιο
€44.76/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
9%
€4.83/τμχ
€4.40/τμχ
€4.83/τμχ
€4.40/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€38.64/κιβώτιο
€35.20/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
15%
€5.92/τμχ
€5.06/τμχ
€5.92/τμχ
€5.06/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€23.68/κιβώτιο
€20.24/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
14%
€5.04/τμχ
€4.31/τμχ
€5.04/τμχ
€4.31/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€45.36/κιβώτιο
€38.79/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 24 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket
8%
€3.94/τμχ
€3.61/τμχ
€3.94/τμχ
€3.61/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€31.52/κιβώτιο
€28.87/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
favorite
basket

TESTIMONIALS

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ